Hapnik ja vesink

Tee õige valik!

Igal küsimusel on ainult üks õige vastus.