Ühte ja sama liiki või erinevad aatomid

Vali õige vastus

Ülesande lahendamiseks loe ära prootonite arv ja nende võrdse arvu korral on tegemist ühe ja sama keemilise elemendi aatomiga. Erinevate neutronite arvu korral on tegemist erinevate isotoopidega.