Alkoholid. Karboksüülhapped

Test enesekontrolliks

Igal ülesandel on ainult üks õige vastus.

1 / 20
 1. Etanooli rahvapärane nimetus on
  1. Sipelghape
  2. Piimhape
  3. Piiritus
  4. Puupiiritus
 2. Tunnusrühm - COOH kuulub
  1. süsivesinikele
  2. alkoholidele
  3. karboksüülhapetele
 3. Tunnusrühm-OH kuulub
  1. Alkoholidele
  2. süsivesinikele
  3. Karboksüülhapetele
 4. Metanooli rahvapärane nimetus on
  1. Puupiiritus
  2. Piiritus
  3. Äädikhape
  4. Sipelghape
 5. Metanool on
  1. värvuseta, lõhnata, maitseta väga mürgine vedelik
  2. värviline, erilise lõhna ja maitsega väga mürgine vedelik
  3. värvuseta, erilise lõhna ja maitsega väga mürgine vedelik
 6. Alkoholide, mille molekulis on kaks -ОН rühma nimetuste lõpus on:
  1. -triool
  2. -ооl
  3. -diool
 7. Propaani valem on
  1. metaniool2.png
  2. metaan.jpg
  3. metaniool2.png
  4. propaan.jpg
 8. Lakmuselahus värvub punaseks
  1. НСООН – lahuses
  2. НСНО – lahuses
  3. СНЗОН -lahuses
 9. Lõpp - ool nimetustes kuulub
  1. karboksüülhapetele
  2. metaanirea süsivesinikele
  3. alkoholidele
 10. Lõpp -triool alkoholide nimetustes tähendab, et nende molekulis on
  1. kaks -ОН rühma
  2. kolm -ОН rühma
  3. üks -ОН rühm
 11. Lõpp - aan nimetustes kuulub
  1. metaanirea süsivesinikele
  2. karboksüülhapetele
  3. alkoholidele
 12. Lõpp -diool alkoholide nimetustes tähendab, et nende molekulis on
  1. üks -ОН rühm
  2. kolm -ОН rühma
  3. kaks -ОН rühma
 13. Metaanhape lahustub vees
  1. ei lahustu vees
  2. hästi
  3. vähesel määral
 14. Fenoolftaleiinilahus värvub vaarikpunaseks
  1. Picture3.jpg
  2. Picture1.jpg
  3. Picture2.jpg
  4. Picture4.jpg
 15. Karboksüülhapete tunnusrühm on
  1. - СНО
  2. -ОН
  3. - СООН
 16. Metanooli valem on
  1. valem1.jpg
  2. valem4.jpg
  3. valem3.jpg
  4. valem2.jpg